Algemene voorwaarden

Aanbod bibliotheekactiviteiten voor het Primair Onderwijs: voorwaarden, geldend voor het schooljaar 2018/2019.

Wanneer u een of meer activiteiten van Bibliotheek Den Haag wilt aanvragen, kan dat door gebruik te maken van de winkelwagen. Met het insturen hiervan gaat u tevens akkoord met onderstaande voorwaarden:

  1. Het lidmaatschap van uw school is gedurende dit schooljaar gratis.
  2. U schrijft in voor een activiteit gedurende dit lopende schooljaar. Dit kan uiterlijk tot 1 april 2019. U kunt per groep voor 1 groepsbezoek inschrijven.
  3. Bibliotheek Den Haag zal zich inspannen om alle aangevraagde activiteiten tijdig in te plannen en uit te voeren.
  4. Bibliotheek Den Haag behoudt zich het recht voor zonder verdere toelichting een inschrijving niet te honoreren.
  5. Vanaf 2016 voert Bibliotheek Den Haag een vastgestelde bijdrage per activiteit in. Er geldt een uitzondering voor een schrijvers- of illustratorenbezoek. De kosten hiervoor zijn op aanvraag.
  6. U kunt een ingeplande activiteit tot uiterlijk een week voor aanvang annuleren of een verzoek indienen voor een andere datum.
  7. Zegt u een geplande activiteit niet tijdig af of neemt u niet deel, dan brengt de bibliotheek een vergoeding van € 50,- in rekening.
  8. Raken materialen zoek of beschadigd, dan rekent de bibliotheek de kosten van vervanging door.
  9. Het is niet toegestaan om materialen die u al dan niet tegen een vergoeding van de bibliotheek leent of gebruikt, zonder schriftelijke toestemming te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen.
  10. Bibliotheek Den Haag behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tijdens het lopende schooljaar eenzijdig aan te passen.