Geplaatst op

De Nationale Mediatheek Trofee V.O

De Nationale Mediatheek Trofee is een prijs die leerlingen, docenten en mediathecarissen op scholen in het voortgezet onderwijs prikkelt om na te denken over de leesomgeving bij hun op school. Hoe ziet deze er nu uit, kan het verbeterd worden? Of is de leesomgeving nu al iets om trots op te zijn en vindt iedereen dat de trofee naar jullie school moet gaan? De Nationale Mediatheek Trofee zorgt voor meer aandacht voor een goede leesomgeving op school.

  • Moedigt de trofee leerlingen en docenten aan om hun schoolbibliotheek, mediatheek, leeslounge of klaslokaal te nomineren onderbouwd met argumenten en foto’s
  • Richt de trofee aandacht op een goede, actuele boekencollectie
  • Is de trofee een stimulans om goede leesomgevingen in te richten

De Nationale Mediatheek Trofee bestaat uit een boekenpakket ter waarde van  € 1.000,–. Ook wordt er een Aanmoedigingsprijs uitgereikt t.w.v. € 500 die beschikbaar gesteld wordt door Beroepsvereniging Mediathecarissen Onderwijs. In de meest ideale situatie melden leerlingen zelf de leesomgeving van hun school aan en blijkt in het vervolgtraject (met de verantwoordelijke mediathecaris of docent) dat deze leesomgeving de beste is van alle aanmeldingen. Docenten en mediathecarissen zijn ook betrokken bij de aanvraag, maar zijn liefst niet degenen die het initiatief hebben genomen. Wel kunnen zij de leerlingen aansporen, assisteren en inspireren om de leesomgeving van hun school te nomineren.

Voorheen was de naam van deze prijs ‘de Prijs voor de Beste Leesomgeving’. In 2016 kunnen inzendingen tot 1 juni worden opgestuurd naar:

info@passionatebulkboek.nl   

De wedstrijd is een samenwerking tussen Stichting Lezen en Passionate Bulkboek.