Geplaatst op

Digitaal prentenboek stimuleert taalvaardigheid

Traditioneel voorlezen is voor de meeste kinderen een effectieve manier om taalvaardigheid te stimuleren, maar niet voor alle kinderen. Het promotieonderzoek van orthopedagoog Rachel Plak toont aan dat een deel van de kleuters pas leert als de boeken filmachtige beelden en muziek bevatten.

Een opmerkelijke bevinding in recent orthopedagogisch onderzoek is dat niet ieder kind even gevoelig is voor interventies. Dopamine-gerelateerde genen blijken te voorspellen wie er wel van profiteren en wie niet.

In de lijn van deze opvallende bevindingen onderzocht orthopedagoog Rachel Plak in het project Wat Werkt voor Wie of er sprake is van verschil in gevoeligheid voor interventies op het gebied van beginnend leesonderwijs. Deze studie heeft aangetoond dat een deel van de kleuters pas leert als de boeken filmachtige beelden en muziek bevatten. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) biedt in deze gevallen een essentiële toevoeging aan verhalen. Voor deze kleuters is de implementatie van digitale prentenboeken in het curriculum van het kleuteronderwijs cruciaal.

Orthopedagoog Rachel Plak promoveerde op donderdag 15 december aan Universiteit Leiden op dit onderzoek.
Meer informatie: samenvatting onderzoek What works for whom? Differential genetic effects of early literacy interventions in kindergarten (pdf).